امروز : 1400/8/6    1:36:34
مزایای قانونی سرمایه گذای

مزایای قانونی سرمایه گذاری
1 - قوانین مرتبط با اشتغال افراد و موضوعات بیمه تامین اجتماعی مشابه مناطق آزاد است. بنابراین هزینه های بالاسری برای کارفرمایان به مراتب کمتر از سرزمین اصلی است و محدودیت  های قانون کار  در سرزمین اصلی  در مناطق جاری نیست.
2- هرگونه مبادلات تجاری بین شرکتهای مستقر در مناطق ویژه و آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف  است.
3-معافیت های گمرگی قابل اعمال در منطقه موجب کاهش قابل توجه هزینه های سرمایه گذاری اولیه میشود بالاخص در مواردی که برای انجام سرمایه گذاری نیاز به تامین تجهیزات و ادوات از کشورهای خارجی باشد. ( در مورد طرحهای بزرگ همانند پتروشیمی  و پالایشگاه  تا %25   هزینه کاهش می یابد)
4-تضمین خروج اصل و فرع سرمایه گذاری خارجی طبق قوانین مصوب، موجب تشویق و ترغیب سرمایه گذاران خارجی برای حضور در منطقه و موجب تسهیل مشارکت طرفین ایرانی و خارجی در سرمایه گذاری میشود.
5- تسریع در امر واردات و صادرات به/از منطقه به دلیل حذف بسیاری از تشریفات گمرکی ، قانونی و ضوابط و مقررات موجب میشود بستر لازم جهت چابکی بیشتر تولید کنندگان و حتی سوق دادن تولید به سمت فرآیندهای Just in Time فراهم  شود.